Poslovno svetovanje, korporativno in tržno komuniciranje

Analize in strategije, svetovalna in izvedbena dela, povezovanje in usklajevanje različnih interesov in potreb gospodarskih družb, politike in drugih deležnikov za doseganje skupnih ciljev.

Poslovno svetovanje

Poslovno svetovanje, korporativno in tržno komuniciranje

Digitalni PR in marketing

Digitalni PR in marketing za B2B in B2C

Tržno komuniciranje

Odnosi z javnostmi PR, trženje,
marketinške storitve, branding, oglaševanje

Potrebujete nasvet ali pomoč ?
Telefon: +385 5 995 91 21 |
GSM: +386 (0)41 382 780