Digitalni PR in marketing

Digitalni PR in marketing za B2B in B2C


  • Analize in izdelava strategij internetnega - digitalnega pojavljanja.
  • Postavitev in izvajanje digitalnih marketinških kampanj.
  • Izvajanje digitalnega oglaševanja in pojavljanja v SLO in svetu.
  • Digitalni PR in Branding kot učinkovito komuniciranje za vse segmente.
  • Izdelave spletnih strani.
  • Postavitev, vodenje in upravljanje družbenih omrežij.
  • Optimizacija in svetovanje.
  • Nadzor in poročanje.
Potrebujete nasvet ali pomoč ?
Telefon: +385 5 995 91 21 |
GSM: +386 (0)41 382 780
Poslovno svetovanje

Poslovno svetovanje, korporativno in tržno komuniciranje

Digitalni PR in marketing

Digitalni PR in marketing za B2B in B2C

Tržno komuniciranje

Odnosi z javnostmi PR, trženje,
marketinške storitve, branding, oglaševanje