Poslovno svetovanje

Poslovno svetovanje, korporativno in tržno komuniciranje


  • Analize in strategije.
  • Svetovalna in izvedbena dela.
  • Povezovanje in usklajevanje različnih interesov in potreb gospodarskih družb, politike in drugih deležnikov za doseganje skupnih ciljev.
Potrebujete nasvet ali pomoč ?
Telefon: +385 5 995 91 21 |
GSM: +386 (0)41 382 780
Poslovno svetovanje

Poslovno svetovanje, korporativno in tržno komuniciranje

Digitalni PR in marketing

Digitalni PR in marketing za B2B in B2C

Tržno komuniciranje

Odnosi z javnostmi PR, trženje,
marketinške storitve, branding, oglaševanje