Tržno komuniciranje

Odnosi z javnostmi PR, trženje,
marketinške storitve, branding, oglaševanje


Odnosi z javnostmi PR        

 • Izdelava komunikacijske strategije z vključenim znanjem s področja oglaševanja,  marketinga in brandinga na korporativni in produktni ravni.
 • Organizacija dogodkov (strokovnih, poslovnih, izobraževalnih, protokolarnih, športnih, družabnih, …).
 • Komunikacija z mediji in za medije.
 • Spremljanje (clipping)  in analiza medijskih objav.
 • Komunikacija z interno in eksterno javnostjo.
 • Novinarske konference.
 • Sporočila za javnost.
 • Poslovne prezentacije.
 • Komuniciranje in usklajevanje interesov.

Trženje, marketinške storitve

 • Izdelava trženjske strategije.
 • Svetovalne in izvedbene storitve za učinkovito porabo marketinškega proračuna.
 • Izdelava analiz na področju tržnih komunikacij (za upravo, skupščino, strokovne službe,…).
 • Skrbništvo in pregled nad sredstvi, vloženimi v oglaševanja, sponzorstva in donatorstva.
 • Priprava in organizacija trženja.
 • Podpora pri pridobivanju poslovnih partnerjev.
 • Komunikacija s poslovnimi partnerji.
 • Posredovanje za sklenitev poslovne, partnerske, sponzorske, oglaševalske pogodbe.

 

Branding

Uveljavljanje in krepitev moči blagovne znamke

 • Blagovna znamka kot dodana vrednost izdelkov in storitev.
 • Graditev brandinga v internem okolju in prepoznavnost v zunanjem okolju.

Oglaševanje

 • Priprava in organizacija kreativnega in učinkovitega oglaševanja (TV, RA, tiskani, digitalni marketing).
 • Razvijanje oglaševalske - komunikacijske strategije.
 • V okviru oglaševanja - zakup medijskega prostora v skladu s potrebami in cilji ter komunikacija s potrošnikom na vseh nivojih.

 

Promocija
Kreativa, priprava in izdelava promocijskega materiala

 • celostna podoba
 • kreativa in oblikovanje
 • tiskovine
 • video in radijski spoti, filmi
 • organizacija, izdelava in upravljanje internetnih stani, spletnih socialnih omrežij  

 

Potrebujete nasvet ali pomoč ?
Telefon: +385 5 995 91 21 |
GSM: +386 (0)41 382 780
Poslovno svetovanje

Poslovno svetovanje, korporativno in tržno komuniciranje

Digitalni PR in marketing

Digitalni PR in marketing za B2B in B2C

Tržno komuniciranje

Odnosi z javnostmi PR, trženje,
marketinške storitve, branding, oglaševanje